Skip to main content Skip to search

Financijsko knjigovodstvo

Vođenje glavne knjige i dnevnika.

Financijsko knjigovodstvo je jedna od osnovnih grupa u knjigovodstvu. Financijsko računovodstvo je glavni izvor financijskih podataka koji nam daje pregled glavne knjige, pomoćnih knjiga i dnevnika.

Vođenje materijalnog i robnog knjigovodstva

Pod materijalnim knjigovodstvom smatra se praćenje ulaza i izlaza sirovina za proizvodnju, odnosno drugih vrsta materijala koji se čuvaju na skladištu.

Vođenje dugotrajne imovine i sitnog inventara

Popis imovine i obračun amortizacije.

Dugotrajna imovina je imovina koja će ostati nepromijenjena u roku duljem od jedne godine i neće biti utrošena u jednom normalnom proizvodnom ciklusu.

Usklađenje kupaca i dobavljača

Salda konti kupaca i dobavljača služi za vođenje evidencije potraživanja od kupaca i obveza prema dobavljačima.

Usluga plaćanja putem Internet bankarstva

Nudimo uslugu plaćanja svih računa, te vršimo isplatu plaće.

Obračun plaća i drugog dohotka

Poslodavac je obvezan isplatiti radniku plaću za izvršeni rad, koja je određena Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima te ugovorima o radu i pravilnicima o radu. Obračun plaće vrši se sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak te Zakona o doprinosima.

Vođenje blagajne

Blagajna je grupa dokumenata za praćenje blagajničkog poslovanja. Knjiga blagajne mora se voditi za svako korištenje gotovim novcem u poduzećima i drugim pravnim osobama.

Prijava / odjava djelatnika

Podatke za vođenje matične evidencije obveznici dostavljaju prema odredbama čl. 112. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju prema propisanim rokovima na mirovinsko osiguranje.

Izrada statističkih i godišnjih financijskih izvještaja, te DOH obrazac

Izrada izvještaja koja su Zakonom propisana.

Udruge i ostale neprofitne organizacije koji su obveznici dvojnog knjigovodstva, moraju sastavljati uz godišnji financijski izvještaj i tromjesečna financijska izvješća.

Financijsko i porezno savjetovanje

Pružamo usluge savjetovanja vezano uz primjenu propisa, prvenstveno Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, Općeg poreznog zakona i druge propise koji su vezani poreznu problematiku.

ZATRAŽITE PONUDU

  Obratite nam se s povjerenjem, sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći u rješavanju vaših poslovnih potreba!

  Pogledajte usluge koje pružamo i pronađite svoj idealni paket usluga krojen za vaše poduzeće.

  Pregled paketa usluga

  Primjer Odluke o isplati regresa za 2017. godinu

  • 12 srpnja, 2017
  • Nema komentara

  Poduzeće d.o.o. Adresa: OIB: Na temelju članka 131. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/2014) donosim: ODLUKU O ISPLATI REGRESA ZA 2017. GODINU Članak 1. Svakom radniku zaposlenom u trgovačkom društvu ……. d.o.o. , utvrđuje se pravo na regres za…

  Godišnji odmor i isplata regresa

  • 1 srpnja, 2017
  • Nema komentara

  Prema Zakonu o radu, radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu u trajanju od najmanje četiri tjedna. To znači da radnik koji radi pet dana u tjednu, ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje…

  E-Porezna

  • 26 lipnja, 2017
  • Nema komentara

  E-porezna je Jedinstveni portal Porezne uprave, na kojem porezni obveznici u svakom trenutku mogu pristupiti elektroničkim uslugama po načelu One-Stop-Shop. I građani i pravne osobe mogu koristiti aplikaciju ePorezna, ali moraju posjedovati elektroničku vjerodajnicu.