Skip to main content Skip to search
[icon icon_type=”fontawesome” class=”style-2″ position=”left” icon=”globe” title=”Financijsko knjigovodstvo” url=”/usluge/financijsko-knjigovodstvo/” subtitle=”Vođenje glavne knjige i dnevnika.” icon_color=”#26507a”]Financijsko knjigovodstvo je jedna od osnovnih grupa u knjigovodstvu. Financijsko računovodstvo je glavni izvor financijskih podataka koji nam daje pregled glavne knjige, pomoćnih knjiga i dnevnika. [/icon]
[icon icon_type=”fontawesome” class=”style-2″ position=”left” icon=”thumbs-o-up” title=”Vođenje materijalnog i robnog knjigovodstva” url=”/usluge/vodenje-materijalnog-i-robnog-knjigovodstva/” icon_color=”#26507a”]Pod materijalnim knjigovodstvom smatra se praćenje ulaza i izlaza sirovina za proizvodnju, odnosno drugih vrsta materijala koji se čuvaju na skladištu. [/icon]
[icon icon_type=”fontawesome” class=”style-2″ position=”left” icon=”pencil” title=”Vođenje dugotrajne imovine i sitnog inventara” url=”/usluge/vodenje-dugotrajne-imovine/” icon_color=”#26507a” icon_fontawesome=”fa fa-signal” subtitle=”Popis imovine i obračun amortizacije.”]Dugotrajna imovina je imovina koja će ostati nepromijenjena u roku duljem od jedne godine i neće biti utrošena u jednom normalnom proizvodnom ciklusu. [/icon]
[icon icon_type=”fontawesome” class=”style-2″ position=”left” icon=”pencil” title=”Usklađenje kupaca i dobavljača” url=”/usluge/uskladenje-kupaca-i-dobavljaca/” icon_color=”#26507a”]Salda konti kupaca i dobavljača služi za vođenje evidencije potraživanja od kupaca i obveza prema dobavljačima.[/icon]
[icon icon_type=”fontawesome” class=”style-2″ position=”left” icon=”pencil” title=”Usluga plaćanja putem Internet bankarstva” url=”/usluge/usluga-placanja-putem-interneta/” icon_color=”#26507a” icon_fontawesome=”fa fa-check-circle”]Nudimo uslugu plaćanja svih računa, te vršimo isplatu plaće.[/icon]
[icon icon_type=”fontawesome” class=”style-2″ position=”left” icon=”archive” title=”Obračun plaća i drugog dohotka” url=”/usluge/obracun-placa-i-drugog-dohotka/” icon_color=”#26507a”]Poslodavac je obvezan isplatiti radniku plaću za izvršeni rad, koja je određena Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima te ugovorima o radu i pravilnicima o radu. Obračun plaće vrši se sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak te Zakona o doprinosima. [/icon]
[icon icon_type=”fontawesome” class=”style-2″ position=”left” icon=”” title=”Vođenje blagajne” url=”/usluge/vodenje-blagajne/” icon_color=”#26507a” icon_fontawesome=”fa fa-credit-card”]Blagajna je grupa dokumenata za praćenje blagajničkog poslovanja. Knjiga blagajne mora se voditi za svako korištenje gotovim novcem u poduzećima i drugim pravnim osobama. [/icon]
[icon icon_type=”fontawesome” class=”style-2″ position=”left” icon=”” title=”Prijava / odjava djelatnika” url=”/usluge/prijava-odjava-djelatnika/” icon_color=”#26507a” icon_fontawesome=”fa fa-random”]Podatke za vođenje matične evidencije obveznici dostavljaju prema odredbama čl. 112. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju prema propisanim rokovima na mirovinsko osiguranje. [/icon]
[icon icon_type=”fontawesome” class=”style-2″ position=”left” icon=”” title=”Izrada statističkih i godišnjih financijskih izvještaja, te DOH obrazac” url=”/usluge/izrada-statistickih-i-godisnjih-financijskih-izvjestaja-te-doh-obrazac/” subtitle=”Izrada izvještaja koja su Zakonom propisana.” icon_color=”#26507a” icon_fontawesome=”fa fa-flag-checkered”]Udruge i ostale neprofitne organizacije koji su obveznici dvojnog knjigovodstva, moraju sastavljati uz godišnji financijski izvještaj i tromjesečna financijska izvješća. [/icon]
[icon icon_type=”fontawesome” class=”style-2″ position=”left” icon=”” title=”Financijsko i porezno savjetovanje” url=”/usluge/financijsko-i-porezno-savjetovanje/” icon_color=”#26507a” icon_fontawesome=”fa fa-comments”]Pružamo usluge savjetovanja vezano uz primjenu propisa, prvenstveno Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, Općeg poreznog zakona i druge propise koji su vezani poreznu problematiku.[/icon]

ZATRAŽITE PONUDU

  Obratite nam se s povjerenjem, sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći u rješavanju vaših poslovnih potreba!

  Pogledajte usluge koje pružamo i pronađite svoj idealni paket usluga krojen za vaše poduzeće.

  Pregled paketa usluga

  Primjer Odluke o isplati regresa za 2017. godinu

  • 12 srpnja, 2017
  • Nema komentara

  Poduzeće d.o.o. Adresa: OIB: Na temelju članka 131. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/2014) donosim: ODLUKU O ISPLATI REGRESA ZA 2017. GODINU Članak 1. Svakom radniku zaposlenom u trgovačkom društvu ……. d.o.o. , utvrđuje se pravo na regres za…

  Godišnji odmor i isplata regresa

  • 1 srpnja, 2017
  • Nema komentara

  Prema Zakonu o radu, radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu u trajanju od najmanje četiri tjedna. To znači da radnik koji radi pet dana u tjednu, ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje…

  E-Porezna

  • 26 lipnja, 2017
  • Nema komentara

  E-porezna je Jedinstveni portal Porezne uprave, na kojem porezni obveznici u svakom trenutku mogu pristupiti elektroničkim uslugama po načelu One-Stop-Shop. I građani i pravne osobe mogu koristiti aplikaciju ePorezna, ali moraju posjedovati elektroničku vjerodajnicu.