Poduzeće d.o.o. Adresa: OIB: Na temelju članka 131. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/2014) donosim: ODLUKU O ISPLATI REGRESA ZA 2017. GODINU Članak 1. Svakom radniku zaposlenom u trgovačkom društvu ……. d.o.o. , utvrđuje se pravo na regres za…