E-porezna je Jedinstveni portal Porezne uprave, na kojem porezni obveznici u svakom trenutku mogu pristupiti elektroničkim uslugama po načelu One-Stop-Shop. I građani i pravne osobe mogu koristiti aplikaciju ePorezna, ali moraju posjedovati elektroničku vjerodajnicu.

Od 26.06.2017. dostupna je proširena elektronička usluga ePorezna na linku https://e-porezna.porezna-uprava.hr.

Građani se mogu prijaviti putem sustava NIAS-Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav, uz pomoć različitih vrsta vjerodajnica.

Poduzetnici mogu u aplikaciji ePorezna potpisivati obrasce i zahtjeve putem elektroničkog potpisa. Za elektronički potpis koriste se digitalni certifikati koje izdaje FINA ili certifikati na elektroničkoj osobnoj iskaznici (AKD), a mogu biti izdani korisniku na čip kartici ili USB uređaju.

Od 1. srpnja 2017. godine svi obveznici fiskalizacije su dužni dostavljati podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja isključivo korištenjem elektroničkog servisa e-Porezna.  Iznimno, obveznici fiskalizacije koji nemaju aplikaciju e-Porezna, navedene podatke mogu dostaviti putem propisanog obrasca u nadležnu ispostavu Porezne uprave na ovjeru.