Skip to main content Skip to search

recent blog posts

Primjer Odluke o isplati regresa za 2017. godinu

  • 12 srpnja, 2017
  • Nema komentara

Poduzeće d.o.o. Adresa: OIB: Na temelju članka 131. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/2014) donosim: ODLUKU O ISPLATI REGRESA ZA 2017. GODINU Članak 1. Svakom radniku zaposlenom u trgovačkom društvu ……. d.o.o. , utvrđuje se pravo na regres za…

Godišnji odmor i isplata regresa

  • 1 srpnja, 2017
  • Nema komentara

Prema Zakonu o radu, radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu u trajanju od najmanje četiri tjedna. To znači da radnik koji radi pet dana u tjednu, ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje…

E-Porezna

  • 26 lipnja, 2017
  • Nema komentara

E-porezna je Jedinstveni portal Porezne uprave, na kojem porezni obveznici u svakom trenutku mogu pristupiti elektroničkim uslugama po načelu One-Stop-Shop. I građani i pravne osobe mogu koristiti aplikaciju ePorezna, ali moraju posjedovati elektroničku vjerodajnicu.

Zakonske izmjene o fiskalizaciji u prometu gotovinom

  • 15 lipnja, 2017
  • Nema komentara

Od 1.siječnja 2017. godine na snazi je izmijenjeni Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom. U periodu od 01.07.2017. do 31.07.2017. svi obveznici fiskalizacije obvezni su izvšiti potvrdu prijavljenih poslovnih prostora.