Skip to main content Skip to search

Usluge

Financijsko knjigovodstvo

Financijsko knjigovodstvo je jedna od osnovnih grupa u knjigovodstvu. Financijsko računovodstvo je glavni izvor financijskih podataka koji nam daje pregled glavne knjige, pomoćnih knjiga i dnevnika.

DETALJNIJE
Obračun plaća i drugog dohotka

Poslodavac je obvezan isplatiti radniku plaću za izvršeni rad, koja je određena Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima te ugovorima o radu i pravilnicima o radu.

DETALJNIJE
Vođenje materijalnog i robnog knjigovodstva
  • Materijalno knjigovodstvo

Pod materijalnim knjigovodstvom smatra se praćenje ulaza i izlaza sirovina za proizvodnju, odnosno drugih vrsta materijala (npr. uredski materijal) koji se čuvaju na skladištu.

DETALJNIJE
Vođenje blagajne

Blagajna je grupa dokumenata za praćenje blagajničkog poslovanja. Knjiga blagajne mora se voditi za svako korištenje gotovim novcem u poduzećima i drugim pravnim osobama.

DETALJNIJE
Vođenje dugotrajne imovine
  • Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina je imovina koja će ostati nepromijenjena u roku duljem od jedne godine i neće biti utrošena u jednom normalnom proizvodnom ciklusu. Prema obilježjima pojavnog oblika i funkciji u poslovnom procesu dijeli se na: nematerijalnu i materijalnu imovinu, financijsku imovinu i potraživanja.

DETALJNIJE
Prijava / odjava djelatnika

Podatke za vođenje matične evidencije obveznici dostavljaju prema odredbama čl. 112. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju prema propisanim rokovima na mirovinsko osiguranje.

DETALJNIJE
Izrada statističkih i godišnjih financijskih izvještaja, te DOH obrazac

Udruge i ostale neprofitne organizacije koji su obveznici dvojnog knjigovodstva, moraju sastavljati uz godišnji financijski izvještaj i tromjesečna financijska izvješća. Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo moraju predavati samo godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima.

DETALJNIJE
Usklađenje kupaca i dobavljača

Salda konti kupaca i dobavljača služi za vođenje evidencije potraživanja od kupaca i obveza prema dobavljačima.

DETALJNIJE
Usluga plaćanja putem interneta

Nudimo uslugu plaćanja svih računa, te vršimo isplatu plaće.

DETALJNIJE
Financijsko i porezno savjetovanje

Pružamo usluge savjetovanja vezano uz primjenu propisa, prvenstveno Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, Općeg poreznog zakona i druge propise koji su vezani poreznu problematiku.

DETALJNIJE