Skip to main content Skip to search

Financijsko knjigovodstvo

Financijsko knjigovodstvo je jedna od osnovnih grupa u knjigovodstvu. Financijsko računovodstvo je glavni izvor financijskih podataka koji nam daje pregled glavne knjige, pomoćnih knjiga i dnevnika.

Dnevnik je temeljna knjiga u koju se bilježe sve poslovne promjene redoslijedom njihova nastanka, stoga možemo reći da se radi o kronološkom knjiženju poslovnih događaja.

Glavna knjiga je najvažnija poslovna knjiga jer sadrži podatke o ukupnoj imovini, obvezama i kapitalu, te o ukupno nastalim prihodima i rashodima. Podatci u glavnoj knjizi iskazani su na odgovarajućim kontima.

Pomoćne knjige podrazumijevaju analitičko knjigovodstvo i kao najčešće se pojavljuju: knjiga blagajne, sitnog inventara i analitičko knjigovodstvo osnovnih sredstava, potraživanja od kupaca, obveze prema dobavljačima i sl.

Sve poslovne knjige trebaju se voditi pravodobno tj. u skladu sa propisanim Zakonima.