Skip to main content Skip to search

Izrada statističkih i godišnjih financijskih izvještaja, te DOH obrazac

Udruge i ostale neprofitne organizacije koji su obveznici dvojnog knjigovodstva, moraju sastavljati uz godišnji financijski izvještaj i tromjesečna financijska izvješća. Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo moraju predavati samo godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima.

Poduzeća trebaju predati završni godišnji financijski izvještaj.

Obrtnici paušalisti moraju predati Poreznoj upravi popunjeno izvješće o dohotku i plaćenom porezu na Obrascu PO-SD.

Obrtnici dohodaši, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, obvezni su predati DOH obrazac.