Skip to main content Skip to search

Obračun plaća i drugog dohotka

Poslodavac je obvezan isplatiti radniku plaću za izvršeni rad, koja je određena Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima te ugovorima o radu i pravilnicima o radu. Obračun plaće vrši se sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak te Zakona o doprinosima.

Drugi dohodak je razlika između svakog pojedinačnog primitka što se ne smatra primitkom od nesamostalnog rada (plaća i mirovina), od samostalne djelatnosti (primitak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodnih zanimanja i poljoprivrede i šumarstva), od imovine i imovinskih prava (primitak od najamnine, iznajmljivanje stanova, soba i sl., primitak od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava, i dohodak od otuđenja posebnih vrsta imovine), od kapitala (primitak od dividendi, udjela u dobiti, kamata itd.), od osiguranja i propisanih izdataka.