Skip to main content Skip to search

Vođenje blagajne

Blagajna je grupa dokumenata za praćenje blagajničkog poslovanja. Knjiga blagajne mora se voditi za svako korištenje gotovim novcem u poduzećima i drugim pravnim osobama.

Svaka uplata u blagajnu treba biti evidentirana uplatnicom, a svaka isplata isplatnicom. Oba dokumenta trebaju biti potpisana, te se kronološkim redom unose u blagajnički izvještaj. Izvještaj se najčešće vodi za mjesec, ali dopušteno je voditi i za drugačije postavljena razdoblja.