Skip to main content Skip to search

Vođenje materijalnog i robnog knjigovodstva

  • Materijalno knjigovodstvo

Pod materijalnim knjigovodstvom smatra se praćenje ulaza i izlaza sirovina za proizvodnju, odnosno drugih vrsta materijala (npr. uredski materijal) koji se čuvaju na skladištu. Materijalno knjigovodstvo je analitičko knjigovodstvo materijala koje prati stanje i kretanje materijala po vrsti, količini i vrijednosti.

  • Robno knjigovodstvo

Pod robnim knjigovodstvom smatra se praćenje ulaza i izlaza trgovačke robe sa veleprodajnog skladišta, odnosno praćenje ulaza i izlaza vlastitih proizvoda na skladištu gotovih proizvoda.